Biodynamisk kretsløpsgård
– for smak og mangfold!

”Vi driver en kretsløpsgård der vi dyrker mangfold, i jorden, på jorden
og over jorden – i godt samspill mellom mennesker, planter og dyr!
Vårt mål er å skape en forandring som varer, gjennom de små og store kretsløpene.
Alt skal finne sin naturlige plass og forandringen skal gjøre en forskjell for
omgivelsene, folk og dyr, og for alt. ”
Elin Östlund og Carl Erik Skjølberg