Inn på tunet

På Skjølberg søndre kan man få tilbud om et individuelt program hva gjelder tilrettelagt arbeid, arbeidstrening og dagtilbud. Les mer her:
http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard/skjoelberg

Smaksvandring og jordkjellersafari

Vi kan utforme et program for dere som er en gruppe fra et hagelag, kokke-lag eller andre spesielt interesserte. Ta kontakt for en prat og et tilbud!

Stabburet

Den biodynamiske driften bygger på å pleie og utvikle selve jorda først, for deretter å se hvilke vekster som kan trives og vokser opp. Vi har utviklet et årshjul som inviterer til sanselige og nære opplevelser året rundt! På Stabburet inviterer vi til små samlinger knyttet til det som skjer på gården ellers.

Se etter kommende aktiviteter på Facebook.