Inn på tunet

Skjølberg Søndre samarbeider med Fremja AS. All tilrettelegging for ungdom og voksne hva gjelder dagtilbud og omsorgstjenester skjer i samarbeid med Fremja. Les mer om Fremja nedenfor.

www.fremja.no
http://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard/skjoelberg

 

 

Stabburet
Den biodynamiske driften bygger på å pleie og utvikle selve jorda først, for deretter å se hvilke vekster som kan trives og vokser opp. Vi har utviklet et årshjul som inviterer til sanselige og nære opplevelser året rundt! På Stabburet inviterer vi til små samlinger knyttet til det som skjer på gården ellers.

Se etter kommende aktiviteter på Facebook.