top of page

Bakgrunnen til Skjølberg Søndre

Oppdatert: 25. jun. 2021


2005 – 2012

Byggde opp Spiragården i Örebro i Sverige. En mangfoldig kretsløpsgård med ca 1 ha mangfoldige grønnsaker. Gården ble også benyttet som en pedagogisk resurs for mennesker som lenge hadde stått utenfor arbeidsmarkedet, ensomkommende flyktningbarn, oppfølging av familier. Litt senere ble gården også en omgivelse for oppdrag innom kriminalomsorg, og oppfølging av ungdom med rusproblematikk. Vi samarbeidet både med dagvirksomheten i Örebro kommune, Adolfsbergsskolan, videregående skole rundt elever med autismespektrum og ADHD. Vi var ofte 10 – 12 personer hver dag til lunsj, som . 2 kokker som også bodde på Spiragården arrangerte bespisninger for gjester i en tipi vi fikk bygd. Svensk tv4 og svt var å gjorde et innslag om ny «restaurant» på Spiragården. Mulig man kan finne det i arkiv på SVT sine sider.


Samarbeidet der med Örebro kommune, Tullängsskolan, Stiftelsen Bergslagsgårdar, arbetsförmedlingen, Adlofsbergsskolan.


2012

Flyttet på høsten til Trøndelag, Orkland til Skjølberg Søndre gård. Carl Erik`s familiegård. Startet planleggingen av biodynamisk, agroforestry mangfolds gård. Begynte arbeidet med kjøkkenhagen.


2014

Vi hadde i flere år, i den tiden vi bodde i Sverige, samarbeidet med kokker. Derfor var det naturlig for oss å ta kontakt med landbrukskontoret i Meldal, Ane Haugen Wexelsen om å komme i kontakt med restauranter, og finne kreative samarbeidsløsninger. Ane Wexelsen på landbrukskontoret ble engasjert og tok kontakt med næringshagen i Orkland. Der fikk Anja Tjelflaat organisert et treff mellom restauratører og bønder her på gården Skjølberg Søndre. Dette var utgangspunktet for det fantastiske samarbeidet vi har med Credo restaurant. Kokker begynte å komme ut til gården for å være med på dyrking og annet gårdsarbeid. Ideen framover var at gården ble «litt restaurant» og restauranten ble «litt gård». De første melkekyr kom på plass i fjøset.


2015

Utvikling av gården Skjølberg Søndre

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page