Skoleklasser

Vi tar imot hele klasser for halv eller hel dag med undervisning i åkeren og fjøset! Vi ønsker å bygge faste relasjoner til både grunnskoler og videregående skoler.

Ta kontakt med oss så kan vi lage et tilbud for dere!

Foredrag og kurs

Vi vil gjennomføre en del kurs gjennom Credo-samarbeidet.

Følg med på deres facebooksider.

Demeter-godkjenning
på veg

Skjølberg Søndre er i ferd med å bli Demetergodkjent. Det er en nøysommelig prosess bak en slik godkjenning. Elin og Carl Erik er beskrevet i flere sammenhenger om dette, og hva som er både mål og krav til en slik gård.

Les mer på sidene til Biodynamisk Dynamisk Forening.