På Skjølberg Søndre bor det kuer av rasen STN, kalver, ullgris, ender, noen høner, litt sau av rasen grå trønder, noen kaniner, bier, et par hester, katter og milliarder av mikroorganismer. Her «dyrker» vi jord som er utgangspunktet for alle produkter på gården. Vi tok med våre barn og kom fra Sverige/Örebro høsten 2012 hit til Svorkmo og Skjølberg Søndre. På gården vi drev i Sverige hadde vi mye samarbeid med kommunen, gjennom skole, dagsenter, kriminalomsorgen og mye annet. Der begynte vi også samarbeidet med kokker, noe som fortsatte etter vi kom hit til Skjølberg Søndre. Vi har drevet gård der mangfold, kretsløp og sirkulærøkonomi har stått i fokus i over 15 år.